شعری زیبا پیرامون فریدونشهر ( بزرگترین شهر گرجیان ایران )

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

فریدونشهر گلستان جهان است                               فریدونشهر بهشت جاودان است

بهارش خرم و شاداب و پر گل                         به هر گلشن دو صد بلبل نهان است

بهاری دارد آن جا خرم و خوش                        که از شوقش دل پیران جوان است

به هر جانب شوی کوه است و تپه                    به هر سو چشمه و کاریز روان است

فریدونشهر به فصل بهمن و دی                       که کوهساران به زیر برف نهان است

بود یکه سفید و پاک و معصوم                        که کوچکتر سیاهی زان عیان است

فریدونشهر چو باشدبام ایران                                    از آنجایم تفرج با جهان است

فریدونشهر که باشد صحبت از آن                        محل گرجی و گرجی زبان است

یکی کوه بلندی غرب آن است                              که از اجداد ما آنجا نشان است

 

شعر از : رمضان یوسلیانی

(شاعر معاصر گرجی)

 

/ 0 نظر / 11 بازدید