نگاهي به پيشينه يک قوم


گرجيهای ايران
p6-2.jpg 


 تاورنيه‌‏‎:معتقد است که اين قوم در فن تير وکمان مهارتشان حيرت انگيز است ومعروفند به اينکه بهترين سرباز وجنگجوی تمام اسيا هستند .

برای اطلاعات بيشتر لينک زير مربوط به روزنانه همشهری را باز کنيد :

http://www.hamshahri.org/hamnews/1379/790319/maqal.htm
/ 0 نظر / 9 بازدید