همایش ادبیات مکتب اصفهان

نمادي با رتايا، ايران شناس گرجستاني نيز درباره" ترجمه هاي گرجي شاهنامه در عهد صفويان" مقاله خود را قرائت كرد. او دوره صفويه را اوج شكوفايي روابط دو كشور ايران و گرجستان دانست و از ترجمه و تقليد به عنوان روزنه ورود ادبيات فارسي به فرهنگ گرجستان نام برد. وي خاطر نشان كرد:« گرجيان قهرمانان شاهنامه را پيش تر و از زمان فارسي باستاني و ميانه مي شناخته اند و اين ادبيات در فرهنگ گرجي به طريق فولكلور و همچنين مكتوب وارد شده است. او همچنين اوج شكوفايي ترجمه شاهنامه را قرن 16 و 17 ميلادي دانست و گفت: «شاهنامه براي گرجيان آن قدر مهم بوده كه اسامي آن به نام هاي محلي گرجي تبديل شده است. البته شايان ذكر است كه گرجي ها به قسمت هاي اساطيري شاهنامه علاقه بيشتري دارند و حكايت پهلواني مربوط به رستم را ترجمه و تقليد كرده اند و به آن «رستمياني» گفته اند

لینک مطلب http://62.220.101.19/news/showone.asp?id=1404&kind1=133&months=8509


/ 0 نظر / 18 بازدید