گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸۳/۱٢/۱٢

 

نگاهي به پيشينه يک قوم


گرجيهای ايران
 


 تاورنيه‌‏‎:معتقد است که اين قوم در فن تير وکمان مهارتشان حيرت انگيز است ومعروفند به اينکه بهترين سرباز وجنگجوی تمام اسيا هستند .

برای اطلاعات بيشتر لينک زير مربوط به روزنانه همشهری را باز کنيد :

http://www.hamshahri.org/hamnews/1379/790319/maqal.htm

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0