گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸۳/۱۱/۱٠

 

منطقه اصلی گرجی نشین ایران

 

فریدونشهر منطقه اصلی گرجی نشین ایران است که در 175 کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است .

 

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0