گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸٤/۸/٢٠

 

مدرسه خان شیراز که بدستور الله وردیخان گرجی ساخته شد

مدرسه خان شیراز که بدستور الله وردیخان گرجی ساخته شد. تا ملاصدرا در آن به تدریس بپردازد

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0