گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

عناوین مطالب وبلاگ گرجیهای ایران

باید از تمام ظرفیت های موجود در روابط ایران ـ گرجستان بهره جست :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
روز ملی گرجستان :: ۱۳۸٦/۳/۱٦
همایش ادبیات مکتب اصفهان :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
نمایشگاه عکس هنرمندان ایرانی در تفلیس برپا شد :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
گرجیان اهل قلم در مکتب اصفهان :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
نقش مكتب اصفهان در آثار هنرمندان گرجي بررسي مي‌شود :: ۱۳۸٥/۸/۸
الفبای گرجی :: ۱۳۸٥/۸/٦
دیدار سفیر گرجستان با مدیر کل صداوسیمای مرکز گیلان :: ۱۳۸٥/۸/۳
دانلود فونت گرجی (georgian font) :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
برگزاری نمایشگاه میراث فرهنگی وجاذبه های توریستی ایران :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
قوم گرجی :: ۱۳۸٤/٩/٢۳
سی و سه پل (پل الله وردیخان گرجی )در اصفهان :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
مدرسه خان شیراز که بدستور الله وردیخان گرجی ساخته شد :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
پل الله وردیخان گرجی در اصفهان(سی و سه پل ) :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
فریدونشهر از دیدگاه ادبیات :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
شاه صفي چگونه بهترين خدمتگزار اين وطن را به قتل رساند :: ۱۳۸٤/٥/۱۱
امام قلي خان اين سردار هميشه سرافراز ايراني :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
صفحه ای از تاريخ غم انگيز و در عين حال دلاورانه گرجيان ايران :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
آموزش زبان گرجی :: ۱۳۸٤/٢/٢۳
گرجي بياموزيم :: ۱۳۸٤/٢/۱۸
۱۳۸٤/٢/۱٦ :: ۱۳۸٤/٢/۱٦
خدمات سيف ا..خان يوسليانی به مردم فريدونشهر :: ۱۳۸٤/۱/۱٥
گرجيهاي ايران در دفاع از تماميت ارضي کشور کوشيده اند :: ۱۳۸٤/۱/۱۱
نگاهي به پيشينه يک قوم :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٢
چهار قرن حضور شرافتمندانه وسازنده گرجيان در ميهن خود ایران :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۱
شعری زیبا پیرامون فریدونشهر ( بزرگترین شهر گرجیان ایران ) :: ۱۳۸۳/۱٢/٢
سی و سه پل (پل الله ورديخان گرجی)در اصفهان :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٧
نمايشگاه گرجيان در يزدانشهر -نجف آباد :: ۱۳۸۳/۱۱/۱۳
وبلاگ دوستان :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٢
منطقه اصلی گرجی نشین ایران :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
صحبتی با هموطنان گرجی :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
معرفی کتاب :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0