گرجیهای ایران

پست الكترونيک

آرشيو

خانه

 

۱۳۸٤/۱/۱٥

 

خدمات سيف ا..خان يوسليانی به مردم فريدونشهر

بین سالهای 1300 تا 1306 یکی از بزرگان شهر به نام سیف ا... خان   یوسلیانی سفری به شوروی و گرجستان داشته است . در آنجا برای رهایی بازرگانی ایرانی به نام محمود سپاسی که در واقع نیروی اطلاعاتی ایران بوده است ؛ اقدام می کند و با وساطت او سپاسی آزاد و به ایران برمی گردد . رضا خان از این اقدام آگاه گشته و دستور می دهد  هر گاه سیف ا... خان به ایران بازگشت وی را به دربار فرا خوانند. پس از بازگشت نامبرده از مسافرت وی را نزد رضاخان می برند . شاه ضمن تقدیر از او  می گوید در قبال این خدمت هر چه می خواهی در خواست کن. ایشان درخواست احداث یکباب مدرسه و اعزام یک نفر معلم به همراه یک نفر طبیب جهت معالجه مردم فریدونشهر می نماید. رضا خان ضمن نامه ای از مجلس شورا می خواهد در این زمینه اقدام لازم بعمل آید . مجلس وقت در پاسخ به این درخواست در سال 1309 طی نامه ای دستور احداث مدرسه و اعزام بک نفر طبیب سیار را صادر مینماید  از همین رهگذر اولین مدرسه شهر در خیابان شریعتی فعلی در منزل مرحوم درویش خان رحیمی به مدت سه سال با دوازده نفر دانش آموز شروع به فعالیت می نماید. از دانش آموزان آن زمان هیچکدام در قید حیات نیستند.  پس از چند سال ساختمان مدرسه  آماده می گردد و به نام دبستان دولتی سپهر     دبستان شهید احمد لچینانی(فعلی)؛ به کار خود ادامه می دهد . این مدرسه اولین مدرسه شهر به سبک جدید است که در کنار مکتبخانه های قدیم دایر می گردد. دومین مدرسه شهر در سال 1318 به نام مدرسه دخترانه جنت سابق(سمیه فعلی ) دایر می گردد و در سالهای بعد مدارس دیگری در سطح شهر و برخی روستاهای بزرگ شروع بکار می کنند . در سال 1334 اولین دبیرستان شهر با نام دبیرستان سعدی تاسیس می شود  و با تغییر نظام آموزشی مدارس راهنمایی نیز شروع بکار می   نمایند    . آموزش و پرورش شهر تا سال 1356 نمایندگی و شعبه ای از منطقه فریدن بوده و در این سال مستقل شده و  اینک با  دارا بودن بیش از یکصد وشصت ودو  آموزشگاه در مقاطع مختلف جزء یکی از مناطق  سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان محسوب می گردد .

لینک مربوط به این مطلب :http://1746.isfedu.com/TAR.ASP

 پيام هاي ديگران ()

علی

۱۳۸٤/۱/۱۱

 

گرجيهاي ايران در دفاع از تماميت ارضي کشور کوشيده اند

 

ساكاشويلى:
گرجى هاى ايرانى در دفاع
از تماميت ارضى ايران كوشيده اند
گروه سياسى:رئيس جمهور گرجستان روز پنجشنبه در اجتماع پرشور گرجى هاى ساكن فريدونشهر اصفهان گفت: گرجى هاى ساكن ايران در دفاع از تماميت ارضى اين كشور در مقابل تجاوز خارجى از خود رشادت نشان داده اند.
وى گفت: گرجى ها به هر كشورى مهاجرت كرده اند با رشادتهاى خود از آن كشور دفاع كرده اند.
ميخاييل ساكاشويلى، افزود:گرجى هاى ايرانى پلى هستند كه روابط ايران و گرجستان را استحكام بخشند.وى كه پيش از ديدار با مردم براى اداى احترام در گلستان شهداى فريدونشهر حاضر شده بود، در ارتباط با شهداى جنگ ايران و عراق، گفت: شهدا با تقديم خون خود براى انقلاب و كشور ايران ثابت كردند كه به هدفشان رسيده اند. همچنين در اين آيين «محمد باقر مقدسى» فرماندار فريدونشهر كه خود از گرجى تبارهاى اين خطه مى باشد، گفت: گرجى ها اينك در كمال آرامش و با حقوق مساوى در بين ديگر اقوام منطقه ساكن هستند.
همچنين حجت الاسلام «اسماعيل سياوشى» امام جمعه فريدونشهر كه وى نيز از گرجى هاى منطقه مى باشد، گفت: عزت گرجى تبارهاى منطقه ناشى از اقتدار و عزت اسلامى مى باشد
اين مطلب از اين سايت می باشد :
http://www.iran-newspaper.com/1383/830420/html/internal.htm


 

 پيام هاي ديگران ()

علی

علی


لينک ها

گرجيان ايران در تاريخ
گرجيان ايران

نويسندگان

علی

آرشيو من

تیر ۸٦
خرداد ۸٦
آذر ۸٥
آبان ۸٥
تیر ۸٥
آذر ۸٤
آبان ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳

امکانات


  RSS 2.0